OBSŁUGA PRAWNA NA RZECZ OBCOKRAJOWCÓW I ICH PRACODAWCÓW

 

Nasza Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej obcokrajowców oraz ich pracodawców.

 

W zakres naszych usług wchodzą :

  • reprezentacja we wszelkich postępowaniach karnych, cywilnych i administracyjnych z udziałem cudzoziemców,
  • Sprawy administracyjne, takie jak:
  • zezwolenie na pobyt czasowy,
  • zezwolenie na pobyt stały,
  • sprawy o udzielenie ochrony międzynarodowej (np. przyznanie statusu uchodźcy),
  • sprawy o ubieganie się o uzyskanie Karty Polaka,
  • sprawy o uzyskanie obywatelstwa polskiego,
  • uzyskanie zgody na pracę,
  • założenie w Polsce działalności gospodarczej,

 

W razie jakichkolwiek pytań o zakres prowadzonych spraw, zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

 

W przypadku jeżeli Państwa problem nie znajduje się w zasięgu naszej specjalizacji, chętnie polecimy Kancelarię ze stosowną ekspertyzą.

 

ZASADY WSPÓŁPRACY

 

 

adwokat@kanm.pl

 

SKAWINA

ul. 29 Listopada 4/3

/+48 / 880 377 707

 

KRAKÓW

ul. Dietla 99/4a

/+48 / 880 377 707