Aleksandra Nędzi-Marek

Adwokatka biegła w językach angielskim, bośniackim i polskim

„Odkąd pamiętam, marzyłam, by w sposób wymierny pomagać ludziom. Wszak nosząc imię Aleksandra (gr.: obrończyni ludzi) nie miałam wielkiego wyboru.”

Adwokatka Aleksandra Nędzi – Marek ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim. Następnie w 2010 roku została magistrą Praw Człowieka i Demokratyzacji na Uniwersytecie w Bolonii  i Uniwersytecie w Sarajewie.

Wtedy też biegle opanowała język bośniacki i inne języki byłej Jugosławii. Następnie pracowała na Uniwersytecie w Sarajewie, jako pracownica naukowa zajmująca się zagadnieniami sprawiedliwości tranzycyjnej (w tym w krajach byłej Jugosławii), prawami człowieka oraz prawem międzynarodowym.

Do Polski wróciła przez Wiedeń i tamtejszą Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej W Krakowie odbyła aplikację adwokacką. Jako aplikantka współpracowała z renomowanymi kancelariami w Krakowie i Warszawie, gdzie uczyła się od doświadczonych adwokatów i radców prawnych. Po bardzo dobrze zdanym egzaminie adwokackim uzyskała wpis na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej. Prowadzi Kancelarię w Krakowie i Skawinie oraz działalność prawniczą na terenie całej Polski.

Od 2013 roku pracuje jako prawniczka procesowa, co daje najlepszą gwarancję fachowego rozwiązania nurtujących Państwa zagadnień prawnych.

Od 2020 roku jest zastępczynią Przewodniczącej Koła do spraw Kobiet przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Jest również członkinią II Lokalnej Komisji Etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach oraz Rady do spraw Równego Traktowania powołanej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

W 2022 roku uzyskała tytuł licencjatki prawa kanonicznego na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

Od 2023 roku zasiada w Zarządzie Fundacji Polish Center for Torture Survivors.

Obsługuje Klientów w językach polskim, angielskim, bośniackim, chorwackim i serbskim.

Szkoli w powyższych językach z systemu prawnego RP, praw pokrzywdzonych (w tym ocalałych z przemocy seksualnej w konflikcie zbrojnym), prawa rodzinnego oraz praw człowieka.

Instagram: Barrister Alex Nedzi Marek – your lawyer in Poland

 

Spis publikacji:

Aleksandra Nędzi-Marek, „Law, Politics, and Ideology in the Aftermath of the Biljana Plavšić’s ICTY Trial” w: Legal Scholarship and the Political: In Search of a New Paradigm, A. Sulikowski, R. Mańko, J. Łakomy, C.H. Beck, Warszawa, 2021

Aleksandra Nędzi-Marek, „Porównanie konkordatów Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Chorwacji na tle uwarunkowań historycznych”, Kraków, 2021

Klaus Bachmann, Gerhard Kemp,  Irena Ristić, Jovana Mihajlović Trbovc, Ana Ljubojević, Aleksandra Nędzi-Marek, Fortunee Bayisenge, Mohammed Ali Mohammed Ahmet and Vjollca Krasniqi „Like Dust before the Wind, or, the Winds of Change? The Influence of International Criminal Tribunals on Narratives and Media Frames”, International Journal of Transitional Justice, 2019, 0, 1–19,

Aleksandra Nędzi-Marek „ICTY trials and media frames in Republika Srpska: Plavšić and Lukić & Lukić” w: International Criminal Tribunals as Actors of Domestic Change The Impact on Media Coverage, Vol. 1, Peter Lang Publishing, 2019 (LINK)

Aleksandra Nędzi-Marek, Irena Ristić, Jagoda Gregulska, „The ICTY’s Impact on Institutional Changes in Bosnia and Herzegovina”, w: International Criminal Tribunals as Actors of Domestic Change The Impact on Institutional Reform, Vol. 1, Peter Lang Publishing, 2019 (LINK) 

Aleksandra Nędzi, „Reparations to the Families of Missing Persons in BiH: International and State Responses to Enforced Disappearances in Bosnia and Herzegovina”, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013 (LINK)

Are Bosnian and Herzegovinian victims of wartime rape finally being given constructive attention?,  2012

What is normality anyway? Srebrenica 15 years after genocide, Sarajevo, Novi Pogledi,  Sarajevo, 2010

Entrenched Customs Die Hard…’ Can Harmful Traditional Practices Be Justified by Cultural Relativism of Human Rights? Case Study of FGM, 2010