PRAWO RODZINNE

Nasza Kancelaria specjalizuje się w prawie rodzinnym.

W zakres naszych usług wchodzą :

  • sprawy o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód,
  • o alimenty,
  • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej (pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej)
  • sprawy dotyczące kontaktów z dziećmi,
  • sprawy o ustalenie ojcostwa,
  • sprawy o zaprzeczenie ojcostwa,
  • sprawy uzyskanie zgody zastępczej w przypadku braku zgody rodziców dziecka co do kwestii dla niego istotnych,
  • egzekucja alimentów, w tym egzekucja alimentów zagranicznych,
  • sprawy o podział majątku wspólnego
  • Inne

W razie jakichkolwiek pytań o zakres prowadzonych spraw, zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

W przypadku jeżeli Państwa problem nie znajduje się w zasięgu naszej specjalizacji, chętnie polecimy Kancelarię ze stosowną ekspertyzą.