PRAWA CZŁOWIEKA I ICH MIĘDZYNARODOWY SYSTEM OCHRONY

Prawa ofiar wojny trakcie i po konflikcie zbrojnym, w tym prawa ocalałych z przemocy seksualnej w konflikcie zbrojnym. 

 Trybunały międzynarodowe i zinternacjonalizowane (tzw. hybrydowe), sprawy i procedury przed dawnym Trybunałem ds Zbrodni w byłej Jugosławii.

SPORNE SPRAWY SPADKOWE PRZED SĄDAMI I NOTARIUSZAMI ORAZ REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI