PRAWO KARNE I PRAWO WYKROCZEŃ

Nasza Kancelaria specjalizuje się w prawie karnym.

W zakres naszych usług wchodzą:

  • reprezentacja, w tym również pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym w formie dochodzenia lub śledztwa, postępowaniu sądowym oraz postępowaniu wykonawczym
  • reprezentacja skazanych w postępowaniu wykonawczym (np. przerwa lub odroczenie kary, wstrzymanie wykonania zastępczego pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zgoda na odbywanie kary w trybie dozoru elektronicznego).

W razie jakichkolwiek pytań o zakres prowadzonych spraw, zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

W przypadku jeżeli Państwa problem nie znajduje się w zasięgu naszej specjalizacji, chętnie polecimy Kancelarię ze stosowną ekspertyzą.