POMOC PRAWNA CUDZOZIEMCOM I ICH PRACODAWCOM

Nasza Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej obcokrajowców oraz ich pracodawców.

Nasze usługi obejmują reprezentację w postępowaniach karnych, rodzinnych i administracyjnych z udziałem cudzoziemców, w szczególności:

  • zezwolenie na pobyt czasowy,
  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zgoda na pobyt i pracę,
  • zgoda na nabycie nieruchomości na terenie RP,
  • sprawy o udzielenie ochrony międzynarodowej (np. przyznanie statusu uchodźcy),
  • reprezentacja w postępowaniu dot. Karty Polaka,
  • sprawy o nabycie obywatelstwa polskiego,
  • sprawy o potwierdzenie obywatelstwa polskiego,
  • założenie w Polsce działalności gospodarczej,
  • wnioski o ustalenie opiekuna tymczasowego.

W razie jakichkolwiek pytań o zakres prowadzonych spraw, zapraszamy do kontaktu telefonicznego.