REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI METROPOLITALNYMI W SPRAWACH O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTW KOŚCIELNYCH

Adw. Aleksandra Nędzi-Marek, od 2021 posiada tytuł licencjatki prawa kanonicznego i uprawniona jest do reprezentowania osób przed sądami metropolitalnymi w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństw kanonicznych. 

W celu umówienia porady dotyczącej podstaw do sporządzenia skargi powodowej przed sądem metropolitalnym, następnie sporządzenia skargi i dalszej reprezentacji w postępowaniu kanonicznym, zapraszamy do kontaktu.

SPORNE SPRAWY SPADKOWE PRZED SĄDAMI I NOTARIUSZAMI ORAZ REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI