ZASADY WSPÓŁPRACY

W przypadku nurtującej Państwa kwestii prawnej, prosimy o telefon i umówienie spotkania.

Koszt porady prawnej zaliczany jest na poczet wynagrodzenia, jeżeli Klient zdecyduje się następnie zlecić naszej Kancelarii prowadzenie sprawy lub inną usługę prawną.

W przypadku reprezentacji Klienta w postępowaniu wieloetapowym, Klient uiszcza zaliczkę za konkretny etap sprawy np. postępowanie przygotowawcze lub postępowanie w danej instancji sądowej.

WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za świadczone usługi prawne jest ustalane z każdym Klientem indywidualnie po zapoznaniu się z przedmiotem sprawy. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona między innymi od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania czy etapu na jakim dana sprawa się znajduje.

Możliwe sposoby rozliczeń to:

  • wynagrodzenie zryczałtowane (poprzez określenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia),
  • wynagrodzenie godzinowe  (wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia).

W przypadku stałego zlecenia na obsługę prawną, wynagrodzenie płatne jest w formie ryczałtu miesięcznego. W postępowaniach sądowych spornych (np. o zapłatę, o odszkodowanie, o zachowek) wynagrodzenie może obejmować dodatkowo ustalone indywidualnie z Klientem success fee, czyli premię za wygraną sprawę w postaci procentowego udziału od wygranej i wyegzekwowanej kwoty pieniężnej.

Wynagrodzenie za świadczone usługi jest płatne z góry. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty. Kwestie te są uzgadniane indywidualnie z każdym Klientem.

Koszt porady prawnej jest zaliczany na poczet wynagrodzenia, jeżeli Klient zdecyduje się następnie zlecić naszej Kancelarii prowadzenie sprawy lub inną usługę prawną. W przypadku reprezentacji klienta w postępowaniu wieloetapowym, klient uiszcza zaliczkę za konkretny etap sprawy np. postępowanie przygotowawcze lub postępowanie w danej instancji sądowej.