Kim są osoby uchodźcze?

Dzień dobry, drodzy i drogie, 

tydzień zaczynam od „insta-karuzeli” mówiącej, kim jest uchodźca/uchodźczyni.

Zaiste, zbiór uchodźców/uchodźczyń mieści się w zbiorze migrantów/migrantek. 

Mimo to, pamiętajmy proszę o tym, że nie znamy pobudek, które zmuszają ludzi do wyjazdu z miejsca zamieszkania w nieznane. Historia każdej osoby musi być rozpatrywana indywidualnie. W szczególności zaś osób składających wniosek o ochronę międzynarodową. 

Procedura taka trwa miesiącami, a nawet latami i prowadzone jest w jej toku postępowanie dowodowe. Polskiemu prawu znana jest również instytucja ❗ochrony uzupełniającej❗, o ile brak jest przesłanek do uzyskania ochrony międzynarodowej (o tym więcej w slajdzie nr 5).

Ostatnia prowadzona przeze mnie sprawa tego typu trwała dwa lata, a referentka zmieniała się kilka razy (co symptomatyczne w sprawach administracyjnych). 

Żywię nadzieję, że Rząd RP i MSWiA inwestuje teraz nie tylko we wsparcie służb mundurowych, ale nade wszystko w ludzkie warunki w ośrodkach dla cudzoziemców oraz wykwalifikowane prawniczki i prawników jako wsparcie w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców w Warszawie.