PRAWO SPADKOWE W PRAKTYCE

Czy wiesz że nawet gdy jesteś zwolniony/a od podatku od spadku jako małżonek/ka, zstępny/a, wstępny/a, pasierb, rodzeństwo, ojczym/macocha, by skorzystać z tego zwolnienia podmiotowego, musisz w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku/sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego formularz SD-Z2?

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, umów się na poradę do adwokatki lub doradczyni podatkowej – unikniesz zbędnego stresu